Een wereld voorbij wifi

bevindingen van het innovatief onderzoeksprogramma generieke communicatie 2003-2013

Aan de basis van dit onderzoeksprogramma stonden twee hoogleraren, vier bedrijven, acht miljoen euro en een focus op huiselijke ICT. Wat daar zoal onder viel was open en werd aangeduid met de term ‘generieke communicatie’. Het zoeken was naar een digitaal communicatieplatform in huis dat in radio, televisie en internet kon voorzien, maar dat ook geschikt was voor zorg op afstand, monitoring van gebruik en productie van energie, beveiliging, management van allerlei sensoren, domotica en het aanbieden van verschillende diensten. Met andere woorden, er ging een zoektocht van start naar de toekomst van informatie- en communicatietechnologie aan huis, waar eigenlijk nog maar net de basis voor is gelegd. Wifi kennen we, maar daar voorbij ligt er nog een wereld te ontdekken.
Tussen 2003 en 2015 hebben daar 47 promovendi aan bijgedragen binnen vijftien projecten. Dit boek toont u hun belangrijkste bevindingen.

  • WereldWifi_7951

Eindredactie

Redactie

Graphics

Hardcover

Layout

Druk

ISBN

Publisher

Prof.dr.ir. Bart Nieuwenhuis

Daphne Riksen, Martine Segers, Robert Visscher en Jos Wassink

Eric Verdult, Marijn van der Meer

80 pagina’s

Theo van Vliet

SandeDruk, Nootdorp

978-94-6186-185-6

TU Delft Library, 2014