Opgewekt door de buurt

Smartgridonderzoek in Nederland

De elektriciteitsvoorziening in Nederland gaat veranderen. Naar verwachting zal steeds meer opwekking in de wijk plaatsvinden, en steeds minder in grote centrales op afstand. Maar wat betekent dat voor de stabiliteit van de netspanning? Is er eigenlijk wel een stabiele stroomvoorziening samen te stellen uit wisselvallige bronnen als windmolens en zonnepanelen, en uit autonome wkk-installaties? Het huidige elektriciteitsnet is er in elk geval niet op ingericht; het is grotendeels een erfenis van de vorige eeuw. Is dat om te vormen naar een intelligent en flexibel netwerk dat toekomstbestendig is? Dat is de onderzoeksvraag van het acht jaar durende innovatief onderzoeksprogramma elektromagnetische vermogenstechniek (IOP-EMVT) waarvan dit boek het eindverslag is.

De conclusie? Het huidige Nederlandse elektriciteitsnet is tamelijk geschikt voor de omvorming tot smartgrid, maar dat vereist wel een grootschalige introductie van sensors en vermogenselektronica.

  • Foto © Sam Rentmeester . 20130118boek voor site Onderzoeksboek,

  • Foto © Sam Rentmeester . 20130118 boek voor site Onderzoeksboek,

Eindredactie

Redactie

Hardcover

Vormgeving & druk

ISBN

Uitgever

Prof. Lou van der Sluis

Jos Wassink en Robert Visscher

68 pagina’s

Lisette Tegelberg, SandeDruk, Nootdorp

978-94-6186-009-5

TU Delft Library, 2011